SZLAKIEM SOLIDARNOŚCI

Stocznia Gdanska

Plac Solidarności — Stocznia Gdańska — Pomnik Poległych Stoczniowców — Europejskie Centrum Solidarności — Wystawa Drogi do Wolności — Siedziba NSZZ Solidarność — Kościół św. Brygidy

Jeśli interesuje Państwa historia Solidarności, zapraszam do zwiedzenia miejsc z nią związanych. Nasz spacer rozpoczniemy na Placu Solidarności, przy którym znajduje się historyczna brama wejściowa do dawnej Stoczni Gdańskiej im. Lenina. To tutaj w 1970 roku miał miejsce strajk stoczniowców, podczas którego zginęli ludzie. Dziesięć lat później ponownie doszło tu do strajku. Wówczas władze nie odważyły się już użyć siły. W Sali BHP podpisane zostały porozumienia sierpniowe między strajkującymi a delegacją komunistycznego rządu. Na ich mocy powstały pierwsze za żelazną kurtyną, niezależne od rządzącej partii, wolne związki zawodowe. Zezwolono także na wzniesienie przedstawiającego trzy krzyże pomnika Poległych Stoczniowców. Obok budowane jest obecnie Europejskie Centrum Solidarności, nowoczesne muzeum, które będzie prezentować historię ruchów demokratycznych nie tylko w Polsce, ale w całym bloku wschodnim. Nieopodal znajduje się Wystawa Drogi do Wolności ukazująca między innymi życie codzienne w PRL. Stamtąd udamy się pod siedzibę NSZZ Solidarność, przy której znajdują się fragment Muru Berlińskiego i fragment muru Stoczni Gdańskiej. Na zakończenie zobaczymy Kościół św. Brygidy, ostoję Solidarności w czasach komunizmu.

Czas zwiedzania: 1,5-3h